Help mijn kind krijgt geen lucht !

Help mijn kind krijgt geen lucht !

  • Agendainfo:
  • Startdatum: 22 oktober | 2015
  • Einddatum: 22 oktober | 2015
  • Tijd: 8:15 - 17:00
  • Locatie: MUMC, Greepzaal bij terras niveau 4
  • Deelname kosten: Leden: 40 € Niet leden: 50 €
  • Delen:

  Een kind met een levensbedreigende aandoening op een kinderafdeling, SEH of IC leidt vaak tot stress en onzekerheid. In heel wat opzichten is de behandeling van zo’n kind anders dan de dagelijkse routine. SEH en IC verpleegkundigen hebben wel ervaring met acute, levensbedreigende situaties maar zijn meestal minder vertrouwd met vitale parameters, symptomatologie en lichaamsmaten van kinderen. Het omgekeerde geldt voor kinderverpleegkundigen: zij zijn ervaren in de leeftijdsspecifieke observatie en aanpak, maar missen vaak inzicht of ervaring in acute levensbedreigende ziektes.

De nadruk van dit symposium ligt op de opvang en behandeling van het acuut benauwde kind.

Naast interactieve en praktijkgerichte lezingen zullen ook praktische workshops in kleinere groepen worden georganiseerd. Om de interactiviteit te bevorderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 100 deelnemers. Er zal naar gestreefd worden om dit aantal maximaal te verdelen over alle regionale ziekenhuizen.

Wij hopen u een dag met een leerzaam en dynamisch programma te kunnen aanbieden en kijken uit naar een enthousiaste groep deelnemers.

Annet Ruitinga, PICU verpleegkundige, MUMC+ en secretaris LVIZ

Dr. G.Vos, kinderarts-intensivist, MUMC 

 

 

 OCHTENDPROGRAMMA 

 Voorstellen CASUS Dr. G. Vos, kinderarts-intensivist MUMC+

 Interactieve sessie over de stand van zaken wat betreft de PEWS (Pediatric Early Warning System)  Dr. G. Vos, kinderarts-intensivist MUMC+ 

Acute opvang van het respiratoir insufficiënte kind Dr. K.Huizing, kinderarts-intensivist io MUMC+ 

Opvang en organisatie rond het verslechterende kind in het niet academisch ziekenhuis  Dr. G. Vos, kinderarts-intensivist MUMC+ 

Ervaringen PEWS en opzetten landelijke richtlijn Dr. Fuyckschot, kinderarts Nijmegen. 

Optiflow in het perifere ziekenhuis, ja of nee?  Dr. G. Vos, kinderarts-intensivist MUMC+

 MIDDAGPROGRAMMA

 Happen naar Lucht Dr. M. Bannier, kinderlongarts MUMC+

PPSU, Procedure onder sedatie, Dr. P. Leroy, kinderarts-intensivist MUMC+

Evaluatie van de dag  Dr. G. Vos, kinderarts-intensivist MUMC+ 

 

 

 

 

terug naar de agenda