Damage Control

Damage Control

  • Agendainfo:
  • Startdatum: 20 april | 2017
  • Einddatum: 21 april | 2017
  • Tijd: 9:00 - 17:00
  • Locatie: Abdij Rolduc Kerkrade
  • Deelname kosten: 1 dag 2 dagen Leden 180€ 210€ Niet-leden 225€ 300€ Voor overnachting: www.rolduc.nl
  • Delen:

Donderdag 20 april 201

Gezond verstand in trauma opvang (HET vs LET)

Drs. S. Postma SEH arts KNMG, Zuyderland MC

Handelen onder "vuur"

 Drs.ing R. Favié Militair arts, Ministerie van Defensie

Capaciteits sturing in koude en warme fase

P. Kuipers, Senior beleidsmedewerker, transmurale zorg Zuyderland

De toekomst van de acute zorg

S. Berben Associate lector acute intensieve zorg te Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Senior onderzoeker te Acute Zorgregio Oost Radboudumc

Toekomst van de SEH

A. Sieben Verpleegkundig specialist en Voorzitter VAR Radboudumc

Reshape fellow te Radboudumc Reshape

 

Vrijdag 21 april 2017

Ecmo bij trauma; Damage Control of out-of-control

Drs.T. Delnoij, cardioloog-intensivist, MUMC+

Stress en motivatie in 't werk: last of lust

Msc. M. van Mol, Psycholoog - IC verpleegkunidige, Erasmus MC

Crisis; van gevaar naar kans; handvat voor de gouden uren

A. Walraeven-Thissen,Strategic Critical Incident Manager, Expert psycho-traumatologie

Dwarslaesie op de intensive care

Dr.G. Vandernat, Internist-intensivist, ETZ Tilburg

De hemato-oncologische patiënt op de IC 

Dr. A. Demandt, Hemato-oncoloog, MUMC+

Brandwonden bij kinderen

Dr.Brouwers, Kinderintensivist,MUMC+

Bedenkingen bij de terreuranalyse in België

Prof. Dr. M. Sabbe, Kliniekhoofd, UZ Leuven

 

 

terug naar de agenda