Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap heeft voor u een aantal belangrijke voordelen:

  • U kunt korting genieten op het jaarlijks congres.
  • In samenspraak met het bestuur kunnen we een scholing verzorgen naar aanleiding van de behoefte in de regio.
  • De LVIZ is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&VN

 

 

 

 

 

 

We verzoeken u voor de inschrijving de onderstaande velden in te vullen:

 

Inschrijving lidmaatschap LVIZ 

 Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar. Korting op symposia wordt verleend na tenminste 1 jaar lidmaatschap.